Biuro Informacji Kredytowej czym jest ?


Kredyt gotówkowy – jak widzi to bank.

Zaczynamy cykl artykułów, przybliżających jak do sprawy kredytu podchodzą banki i analitycy podejmujący decyzję kredytową. W kolejnych odcinkach przejdziemy przez takie zagadnienia jak BIK, zdolność kredytowa, wiarygodność klienta, scoring i rating. Pokażemy jak bank ocenia osobę lub firmę wnioskującą o kredyt. Pomożemy zrozumieć jakich zachowań i sytuacji należy unikać, a jakie działania podejmować aby otrzymać kredyt gotówkowy, firmowy lub hipoteczny.

W pierwszym odcinku spróbujemy przybliżyć jak w praktyce wygląda rola raportu BIK.

Biuro Informacji Kredytowej  (BIK) jest instytucją umocowaną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o zobowiązaniach finansowych klientów. Dane dotyczące aktywnych i spłaconych zobowiązań finansowych są gromadzone w formie baz danych i udostępniane w formie raportów. W praktyce oznacza to, że każdy klient wnioskujący o kredyt dobrowolnie wyraża zgodę na sprawdzenie w bazach. Zgoda na sprawdzenie w bazie BIK przeważnie znajduje się we wniosku kredytowym, który podpisuje klient w obecności pracownika banku lub pośrednika kredytowego. Zgoda na sprawdzenie BIK może też być udzielona ustnie – musi być nagrana, lub w formie elektronicznej, w formularzu na stronie internetowej. Każda zgoda na sprawdzenie raportu BIK  jest ewidencjonowana w bazach jako zapytanie o kredyt i zawiera datę oraz kwotę kredytu.

O ile w życiu codziennym obowiązuje przysłowie: „Kto pyta, nie błądzi”, o tyle w świecie kredytów, każde zapytanie o kredyt ma znaczenie. Bank uważa że jeśli klient chce zaciągnąć kredyt, wtedy składa wniosek, podpisuje umowę kredytową, spłaca raty. Natomiast klient uważa tak: „zanim zaciągnę kredyt, porównam oferty kilku banków i wybiorę najlepszą”. Może to zrobić sam, lub udać się do pośrednika, gdzie uzyska informację o ofercie kilku banków w jednym miejscu. W tym miejscu pojawia się pierwsza zasadzka – zapytanie o wiążącą ofertę kredytu generuje zapytanie w bazie BIK. Jeśli zapytań jest dużo, klient tworzy sobie wizerunek osoby nieodpowiedzialnej, bo ma tendencję do częstego zadłużania się. Taki profil kredytowy jest źle postrzegany przez banki.

Możemy uniknąć takiej sytuacji. Trzeba uważać co podpisujemy w trakcie rozmowy z przedstawicielem banku lub pośrednikiem. Jeżeli potrzebujemy tylko symulacji spłaty kredytu trzeba to wyraźnie zaznaczyć w rozmowie, albo  samodzielnie skorzystać z kalkulatora rat kredytowych, dostępnego na wielu stronach www. Złota zasada: w celu otrzymania informacji o wysokości raty planowanego kredytu, nie musimy sprawdzać BIK. Jeśli zatem pracownik banku uzasadnia złożenie/podpisanie  wniosku, żeby np. podać wiążącą ofertę kredytu, możemy się spodziewać że wygeneruje zapytanie do BIK. W takiej sytuacji klient znajdzie się pod presją i żeby nie generować kolejnych zapytań w krótkim czasie, może być zmuszony podpisać umowę właśnie w tym banku.

Bardzo dobrym rozwiązaniem w każdym przypadku wnioskowania o kredyt jest wykorzystanie tzw. zapytania monitorującego. Polega to na sprawdzeniu baz BIK bez generowania zapytania o kredyt. Takie zapytanie nie obciąża historii kredytowej a jednocześnie pozwala sprawdzić bazy BIK i otrzymać bardzo wiarygodną informację o kwocie dostępnego kredytu. W tym celu należy zwrócić się do banku który posiada w swoich narzędziach procedurę sporządzenia symulacji w oparciu o zapytanie monitorujące. Pozwoli to uniknąć presji na podpisanie umowy jeśli oferta kredytu okaże się mało atrakcyjna.

Podsumowując, historia zobowiązań kredytowych zapisana w raportach BIK jest ważnym elementem w podejmowaniu decyzji kredytowej przez banki. Mała ilość zapytań, terminowa spłata rat kredytowych, prawidłowe wykorzystanie przyznanych limitów kredytowych w karcie kredytowej czy w rachunku osobistym powodują że budujemy bardzo dobry profil kredytowy i zwiększamy szansę na otrzymanie dobrej oferty kredytowej kiedy wydarzy się taka potrzeba.