Leasing dla firm


Leasing dla firm

To doskonały instrument finansowy dla firm, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Pozwala, podobnie jak kredyt, pozyskać nowe środki trwałe ale niesie też dodatkowe korzyści.

Z reguły są to mniejsze oczekiwania ze strony instytucji finansowej odnośnie zdolności kredytowej leasingobiorcy, niewielki udział własny (czasami wręcz zerowy) jak również korzyści podatkowe, które w przypadku leasingu operacyjnego wynikają z zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pełnej raty leasingowej.

Leasing operacyjny
Firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, pełna rata leasingowa (część kapitałowa i odsetkowa) jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu, umowa na minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego, VAT naliczany z każdą ratą leasingową.

Leasing finansowy
Przedmiot leasingu zaliczony do majątku leasingobiorcy i to on ma możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych, koszty uzyskania przychodów powiększone o amortyzację i część odsetkową raty leasingowej, brak minimalnego okresu trwania umowy, VAT płacony w całości wraz z pierwszą ratą leasingową.

Pożyczka leasingowa
To produkt podobny do kredytu, udzielany jest przez Spółkę Leasingową

by_my_car